ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Categories: Health

Listen to the last episode:

๙ มิ.ย. ๖๗ - ผลของบุญ เหตุของบาป (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 580606_03_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9BCH.mp3

Previous episodes

 • 5171 - ผลของบุญ เหตุของบาป(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  Sun, 9 Jun 2024
 • 5170 - เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
  Sun, 9 Jun 2024
 • 5169 - เรื่อง กรรม(เสียงธรรม ๘ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  Sat, 8 Jun 2024
 • 5168 - หยุด เราจึงตามท่านทัน(เทศน์ ๘ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
  Sat, 8 Jun 2024
 • 5167 - สนทนาการปฏิบัติ(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
  Mon, 3 Jun 2024
Show more episodes

More American health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre